Logopediste Timmy Hartmann

Hoe werkt het?

AANMELDEN:

U kunt zich zowel telefonisch als per mail aanmelden voor logopedie.
Meestal kan direct een afspraak worden gemaakt voor een intake gesprek. Daarna kan de behandeling starten. Indien mogelijk spreken we een vaste behandeltijd af.
- AANMELD INFO OP... aanmelden & contact
NA AANMELDING:

Tijdens de eerste afspraak wordt uitvoerig ingegaan op de klacht, het probleem waarvoor u hulp zoekt voor uzelf of uw kind. Als hierover duidelijkheid is wordt besproken of en hoe we verder gaan. Verder onderzoek kan nodig zijn. Zo mogelijk worden eerste adviezen meegegeven.

BEHANDELING:

Er worden afspraken gemaakt over het vervolg, frequentie en looptijd van de behandeling. Het behandelplan wordt besproken. Eén afspraak duurt 30 minuten, 25 minuten behandeling en 5 minuten administratie. Afhankelijk van de klacht en de ernst van het probleem zal de verwachte looptijd worden ingeschat. Gebruikelijk is één maal per week behandeling waarbij oefeningen voor thuis worden meegegeven. In overleg wordt een vast behandeltijdstip afgesproken. Bij de behandeling van kinderen geniet het de voorkeur dat één van de ouders aanwezig is. Zo kan hij /zij zien wat er tijdens de behandeling gebeurt en wat er thuis kan worden geoefend. Soms is het voor de behandeling beter dat ouders in de wachtkamer wachten. Dit wordt uiteraard met u besproken.
- LEES VERDER OP... verwijzing & vergoeding
PRIVACY:

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze is bedoeld om persoonsgegevens nog beter te beschermen. Uw gegevens en/of die van uw kind worden volgens de regels bewaard in mijn praktijk.

Hier vindt u een samenvatting van de voor u belangrijke punten van het privacy regelement.
pdf Privacyreglement - Korte versie

De uitgebreide versie vindt u hier
pdf Privacyreglement - Logopedie Wageningen