Logopediste Timmy Hartmann

Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn op het gebied van communicatie zowel bij kinderen als bij volwassenen.

LOGOPEDIE WAGENINGEN
houdt zich bezig met stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor.
Logopediste Mw. Timmy Hartmann verleent hulp bij deze stoornissen. De hulp kan bestaan uit het afnemen van onderzoek, het geven van therapie, het geven van adviezen en voorlichting aan alle betrokkenen.

ADEM:
mondademen, onvoldoende adembeheersing, foutief adempatroon, hyperventilatie.

STEM:
heesheid, schorheid, vermoeide stem, keelklachten, verkeerd stemgebruik.

SPRAAK:
onduidelijk spreken, zwakke mondmotoriek, bepaalde klanken niet kunnen uitspreken, te snel spreken, stotteren.

TAAL:
vertraagde of gestoorde taalontwikkeling, problemen met begrijpen, kleine woordenschat, moeite met zinnen maken, moeite met verhalen vertellen, moeite met het gebruik van taal in de juiste situatie.

GEHOOR:
verminderd gehoor, moeite met verwerking van het gehoorde, moeite met het horen van verschillen tussen klanken.


break

Links

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie: www.NVLF.nl

Informatie over de stem, stemvoorbereiding en stemgeving vanuit een logopedisch perspectief: www.dewarmestem.nl

Ik werk samen met de kinderfysiotherapiepraktijk van Wageningen: www.kinderft.nl